Widzenia internetowe. Widzenia online.

Opublikowano: 12 kwietnia 2020

Dzień widzenia – to najważniejszy dzień!

Służba Więzienna doposażyła areszty śledcze i zakłady karne w komputery z zainstalowanym darmowym komunikatorem Skype. Nie są one dostępne dla każdego.

Po złożeniu przez osobę najbliższą i osobę osadzoną wniosku o możliwość widzenia internetowego (online) do Dyrektora jednostki penitencjarnej, wychowawca udziela– bądź nie– jednorazowego pozwolenia na taką formę kontaktu z najbliższą rodziną. W pierwszej kolejności możliwością kontaktu objęci zostają skazani będący rodzicami (opiekunami prawnymi dzieci do lat 15) cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

We wniosku możemy poprosić o konkretny termin i godzinę takiej rozmowy. Jednak musimy pamiętać, że taki komputer dający możliwość wideorozmów przez Skype najczęściej jest jeden na całą jednostkę i zawsze jest kilku chętnych. Pamiętajmy, że rozmowy prowadzone przez Skype mogą podlegać kontroli administracji jednostki penitencjarnej. Dlatego też prosimy nie kombinować i dzwonić tylko do osoby podanej we wniosku.

Cały artykuł na temat widzenia online / widzenia internetowego przeczytasz tutaj.


Więcej na temat paczki żywnościowej, higienicznej oraz możliwości pomocy osobom osadzonym znajdziesz w serwisie internetowym

zpozdrowieniem.pl

Zobacz również

Widzenia intymne!
Widzenia intymne jako najwyższa forma nagrody dla osoby osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym! Kontakty...
Więcej
Pierwsze widzenie po aresztowaniu. Wskazówki dla rodziny osoby tymczasowo aresztowanej.
Pierwsze widzenie po aresztowaniu to jedno z najtrudniejszych widzeń. Wszystko jest nowe i nie do końca wiemy...
Więcej