Widzenia

Strona poświęcona tematyce widzeń z osadzonymi w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Dowiedz się więcej zpozdrowieniem.pl

Osoby skazane maja prawo do widzeń z najbliższą rodziną. Rodziny osób tymczasowo aresztowanych mogą ubiegać się o zgodę na widzenie.

Jakie są zasady widzeń, ile osób może na nie przyjść? Tego dowiesz się z tej strony.


Strona internetowa poświęcona rodzinom i bliskim osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych takich jak areszt śledczy i zakład karny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące widzeń z tymczasowo aresztowanymi oraz osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności.

Widzenia

Widzenie – podstawowe informacje. 

Najpierw należy określić czy czy osoba, którą chcemy odwiedzić przebywa w areszcie śledczym (toczy się postępowanie wyjaśniające) czy zakładzie karnym (osoba osadzona jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności).

Od miejsca pobytu zależą dni i godziny widzeń w jednostkach penitencjarnych. W tej samej jednostce może być areszt śledczy i zakład karny. W areszcie śledczym może być oddział zakładu karnego i na odwrót.

Mając powyższe informacje możecie sprawdzić dni i godziny przyjmowania interesantów. Najczęściej w jendowtkach penitencjarnych inne dni i godziny są dla aresztowanych a inne dla skazanych.  Sprawdź więcej

Dlaczego my?


Blog


Widzenia internetowe. Widzenia online.
Dzień widzenia – to najważniejszy dzień! Służba Więzienna doposażyła areszty śledcze i zakłady karne w komputery z zainstalowanym...
Więcej
Widzenia intymne!
Widzenia intymne jako najwyższa forma nagrody dla osoby osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym! Kontakty...
Więcej
Pierwsze widzenie po aresztowaniu. Wskazówki dla rodziny osoby tymczasowo aresztowanej.
Pierwsze widzenie po aresztowaniu to jedno z najtrudniejszych widzeń. Wszystko jest nowe i nie do końca wiemy...
Więcej
Transport osoby aresztowanej do innej jednostki penitencjarnej.
Transport osoby tymczasowo aresztowanej do innego aresztu śledczego najczęściej jest zaskoczeniem dla rodziny. Nie ma...
Więcej

Partnerzy